Første saueflokk ute


Med første saueflokk ute så har Davina og Ellie fått prøve seg med flokken ute. De er nå valper på 5 og 9 måneder. De har begge to vokst opp i saufjøset her og har dermed blitt godt preget på sau fra starten av.

Dette er de første fra eget oppdrett vi beholder igjen hjemme. Itillegg til å bli preget på sau så har de også vært med på dagligdagse ting i familien. De er nok mer knytta til oss i familien enn til saueflokken. Det gjør at de bor ikke sammen med flokken hele tiden men vi har dem med på runder når vi sjekker om sauene eller sjekker opp gjerdene.

With the first sheep outside Davina and Ellie has been with me on rounds checking up on the pack. They are now 5 and 9 months old. They have both grown up in the barn with the sheep and are very well socialised with the sheep and other way around.

These girls are the first ones from my own breeding that I have kept at home. They have also been socialised with usual daily stuff in the family as well as trips outside the farm. This makes them more attached to the family than the sheep and therefore do they not live with the pack 24/7. We have them with us on rounds checking up on the sheep and fences.